Domov

Posted in volanieduse

Vitajte na mojej stránke.


Je venovaná starovekým umeniam  - „Qigong a Yoga“  v ich pôvodnom význame, tak ako ich objavovalo množstvo majstrov v rôznych tradíciách.  Nie je podstatné ich menovať, niektorí  sú známy, avšak prevažná väčšina z nich je neznáma a nikdy ani známa nebola. Neznamená to však, že ich prínos by bol menší.  Boli to všetko veľké duše a bytosti, ktoré kráčali po tejto zemi,  ktorých životy mali zmysel a kráčali svojou cestou, cestou ktorá je odkazom aj pre nás. Vzdajme im česť a vďaku a skúsme aspoň trochu privoňať niečomu z ich umenia a znalosti života ...

S vďakou a pokorou prijímajme ich odkaz, tešia sa z toho, keď vidia že tu neboli zbytočne a ich odkaz žije ďalej ...

Ale nikdy nezabúdajme na jedno. Všetko, čo nám odkázali má zmysel  len vtedy, ak vykročíme svojou vlastnou cestou, na vlastných nohách. Nie ich cestou, to nechcú, oni nám len pomáhajú otvárať pomyselné dvierka vnútorných umení, kráčať však musíme sami. To je ich odkaz, ber a kráčaj za svojím snom, za svojím poslaním...  

Koľko duší, toľko ciest ...

Tak skúsme vykročiť, každý podľa seba...

Prajem Vám všetkým veľa šťastia.

Dušan

Stránka je zatiaľ len v akejsi  štartovacej verzii, niektoré kolonky sú zatiaľ prázdne, nové budú pribúdať, keď si vyžiada čas.  Postupne budú pribúdať informácie, články, postrehy...  Ďakujem za pochopenie, aj tak som sa k tomu odhodlával takmer rok :)  Radšej mám prax, ako písanie a filozofovanie.